Een woningaanvraag indienen

Maison
Taille du texte normale Augmenter la taille du texte

Alvorens een woningaanvraag in te dienen, dient de kandidaat-huurder te voldoen aan 2 algemene voorwaarden :

  1. Het gezin mag geen inkomen hebben dat hoger is dan het voor de sociale huisvesting maximaal vastgelegde inkomen per gezin (behalve een uitzonderlijke afwijking). Voor meer informatie, klik hier.
  2. Geen enkel gezinslid mag volle eigenaar, erfpachthouder of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed dat bestemd is voor huisvesting of beroepsuitoefening.
Flèche vers la droite

Hoe een woningaanvraag indienen?

De kandidaat-huurder moet contact opnemen met een SVK.
Elk SVK heeft zijn eigen inschrijvingsvoorwaarden en toekenningsvoorwaarden voor de woningen. Er bestaat geen gemeenschappelijk wachtregister. In principe kunnen alle kantoren woningen aanbieden in verschillende Brusselse gemeenten.

Om informatie te krijgen over de inschrijvingsmodaliteiten : klik hier.